Gia hạn bản quyền phần mềm hàng năm cho các thiết bị an toàn bảo mật

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai đấu thầu gói thầu “Gia hạn bản quyền phần mềm hàng năm cho các thiết bị an toàn bảo mật gói thầu 01 thuộc dự án Phát triển hạ tầng CNTT tại UBCKNN”.

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên gói thầu: Gói thầu “Gia hạn bản quyền phần mềm hàng năm cho các thiết bị an toàn bảo mật gói thầu 01 thuộc dự án Phát triển hạ tầng CNTT tại UBCKNN”.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, không lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 20 tháng 06 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước, Tầng 4, phòng 417, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39351079. Fax: 04.39350943.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.

- Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNĐ (Sáu mươi triệu đồng chẵn) Bảo đảm bằng Thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Cục Công nghệ Thông tin - UBCKNN kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)