Gia hạn bản quyền và dịch vụ hỗ trợ các trang thiết bị an toàn bảo mật

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu Gói thầu “Gia hạn bản quyền và dịch vụ hỗ trợ các trang thiết bị an toàn bảo mật tại UBCKNN”, cụ thể như sau:

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - UBCKNN.

- Tên gói thầu: Gói thầu “Gia hạn bản quyền và dịch vụ hỗ trợ các trang thiết bị an toàn bảo mật của UBCKNN”.

- Nguồn vốn: Nguồn hiện đại hóa cơ sở vật chất của UBCKNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 8h30’, ngày 31/8/2015 đến trước 16h30’ ngày 08/9/2015 (trong giờ hành chính).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là 16h30, ngày 08/9/2015.

- Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 417, Cục Công nghệ Thông tin, UBCKNN, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng 417, Cục Công nghệ Thông tin, UBCKNN, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39351079; Fax: 04.39350943.

(eFinance)