Gia hạn gói thầu Bản quyền phần mềm cho TMS

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế gia hạn gói thầu Bản quyền phần mềm cho TMS.

Tổng cục Thuế đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu:  Bản quyền phần mềm cho TMS.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút ngày 30/6/2016 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 20/7/2016 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

4. Thời điểm đóng thầu: Đúng 9 giờ 00 phút, ngày 20/7/2016.

Thông tin đã đăng tải trên trang thông tin điện tử mua sắm công ngày 25/6/2016 (số thông báo: 20160616834-00), đăng trên Báo Đấu thầu số 119 (ngày 28/6/2016).

Nay Tổng cục Thuế  thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian phát hành HSMT đến trước 9 giờ 00 phút ngày 01/8/2016. Thời điểm đóng thầu: Đúng 9 giờ 00 phút ngày 01/8/2016.

- Lễ mở thầu sẽ được tổ chức công khai và bắt đầu vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 01/8/2016 tại Cục CNTT - Tổng cục Thuế - Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)