Gia hạn gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ tháng 8 năm 2015

Tổng cục Thuế thông báo gia hạn gói thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tháng 8 năm 2015".

Do có sơ suất trong quá trình xây dựng hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tháng 8 năm 2015”, Văn phòng Tổng cục Thuế có thay đổi nội dung hồ sơ đề xuất và đề nghị lùi lại ngày nộp hồ sơ đề xuất cụ thể như sau:

Phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất (ban đầu) từ 08h ngày 25/8/2015 đến 16h30 ngày 01/9/2015.

Phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất (sửa đổi)  từ 08h ngày 07/9/2015 đến 16h30 ngày 11/9/2015.

(eFinance)