Gia hạn gói thầu cung cấp lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động

Căn cứ Thông báo số 1911/CT-XDCB ngày 29/09/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động, máy bơm điện và máy bơm sử dụng xăng cho công trình Trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó:

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 07 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2015 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 16 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2015.

Nay Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xin gia hạn như sau:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2015.

- Địa chỉ phát hành: số 93, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067-3855148, Fax 067-3856679.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu trên tham dự.

(eFinance)