Gia hạn gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo động kho ấn chỉ

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp gia hạn gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo động kho ấn chỉ tại Chi cục Thuế các huyện, thị, thành phố thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp năm 2016.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị Phòng Thông tin điện tử Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính đăng tải thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo động kho ấn chỉ tại Chi cục Thuế các huyện, thị, thành phố thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp năm 2016.

2. Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2016.

3. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 00 ngày 12 tháng 07 năm 2016 đến trước 15 giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 19 tháng 07 năm 2016.

Thông tin đã được đăng tải trên Website Bộ Tài chính ngày 07/07/2016.

Nay Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông báo gia hạn với nội dung như sau:

1. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 00 ngày 20 tháng 07 năm 2016 đến trước 15 giờ 00 ngày 01 tháng 08 năm 2016 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 08 năm 2016.

3. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10 phút ngày 01 tháng 08 năm 2016.

Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.

(eFinance)