Gia hạn gói thầu cung cấp lắp đặt nhánh rẽ 3P-22KV và trạm biến áp 3x1Px25 KVA

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp gia hạn gói thầu "Cung cấp lắp đặt Nhánh rẽ 3P-22KV và Trạm biến áp 3x1Px25 KVA".

Căn cứ Thông báo số 526/CT-HCQT-AC ngày 01/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc mời chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp lắp đặt Nhánh rẽ 3P-22KV và Trạm biến áp 3x1Px25 KVA, công trình: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp".

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất đến 16 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2015.

Nay Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề xuất, chậm nhất đến 16 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

Cục Thuế Đồng Tháp trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu trên tham dự.

(eFinance)