Gia hạn gói thầu cung cấp phụ kiện và dịch vụ thay thế cho máy quang phổ hồng ngoại FT-IR Nicolet 6700

Trung tâm phân tích phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan gia hạn gói thầu "Cung cấp phụ kiện và dịch vụ thay thế cho máy quang phổ hồng ngoại FT-IR Nicolet 6700".

Trung tâm phân tích phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan; Địa chỉ: 162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội. Số điện thoại: 043.8722634; fax: 0438.723.582. Kính đề nghị việc sau:

Chúng tôi có nhu cầu đăng tải trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính nội dung thông tin gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Cung cấp phụ kiện và dịch vụ thay thế cho máy quang phổ hồng ngoại FT-IR Nicolet 6700 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông tin mời thầu đã đăng tải trên trang tin của Bộ Tài chính từ ngày 24/06/2015.

Trung tâm kính đề nghị được đăng thông tin gia hạn thời điểm đóng thầu và mở thầu gói thầu này như sau:

- Tiếp tục bán hồ sơ mời thầu đến trước 9 giờ ngày 17/07/2015.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 17/07/2015.

- Thời điểm mở thầu được gia hạn: 9 giờ 30 phút ngày 17/07/2015.

Các thông tin khác không có gì thay đổi so với thông báo đã đăng tải ngày 24/06/2015.

(eFinance)