Gia hạn gói thầu cung cấp và lắp đặt bảng tên trường

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo gia hạn gói thầu số 4: Cung cấp và lắp đặt bảng tên trường.

Trường Đại học Tài chính - Marketing đã mời thầu gói thầu số 4: “Cung cấp và lắp đặt bảng tên trường” với các nội dung sau đây:

- Dự án: “Cải tạo và di dời cơ sở đào tạo”.

- Tên gói thầu số 4: “Cung cấp và lắp đặt bảng tên trường”.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ 00 phút, ngày 31/7/2015 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 07/8/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 07/8/2015.

- Giá bán một bộ hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Đảm bảo dự thầu: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn).

Thông báo chào hàng cạnh tranh đã được đăng tải trên trên Báo đấu thầu số 139 ngày 27/7/2015 và trên Website Bộ Tài chính, Website Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Nay Trường Đại học Tài chính - Marketing xin thông báo gia hạn như sau:

- Thời gian tiếp tục bán hồ sơ yêu cầu: đến trước 09 giờ 00 ngày 14/8/2015 (trong thời gian hành chính).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 14/8/2015.

- Các thông tin khác giữ nguyên theo thông báo chào hàng cạnh tranh đã đăng tải, phát hành.

(Đồng thời thông báo cho các nhà thầu gia hạn hiệu lực của Hồ sơ đề xuất, bảo đảm dự thầu theo thời gian tương ứng nêu trên).

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 14/8/2015, tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

(eFinance)