Gia hạn gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Quảng Trị thông báo gia hạn gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền tại trụ sở làm việc Văn phòng cục Thuế và Chi cục Thuế huyện Triệu Phong.

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đề nghị Trang Thông tin Điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền tại trụ sở làm việc Văn phòng cục Thuế và Chi cục Thuế huyện Triệu Phong.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên):

3. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 01 tháng 8 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu 08 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Thông tin đã đăng tải trên Trang Thông tin Điện tử Bộ Tài chính ngày 28/7/2016.

Nay Cục Thuế tỉnh Quảng Trị thông báo gia hạn với nội dung như sau:

1. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 22 tháng 8 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu 08 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2016.

3. Thời điểm mở thầu 08 giờ 30, ngày 30 tháng 8 năm 2016.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)