Gia hạn gói thầu đào tạo phân tích và quản lý rủi ro tài chính

Trường Nghiệp vụ Kho bạc đề nghị được gia hạn thời điểm đóng, mở thầu gói thầu “Đào tạo phân tích và quản lý rủi ro tài chính” với những thông tin như sau:

Tên dự án: “Đào tạo Phân tích và quản lý rủi ro tài chính”.

Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 của Kho bạc Nhà nước giao cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc thực hiện.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/01 bộ (Hai triệu đồng chẵn).

Thời gian tiếp tục bán HSMT: đến 9 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2015 (trong thời gian hành chính).

- Thời gian đóng thầu: 9 giờ 30 ngày 21 tháng 10 năm 2015.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h30’ (giờ Việt Nam) ngày 21/10/2015, tại phòng họp tầng 13 - Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Trường Nghiệp vụ Kho bạc xin chân thành cảm ơn.

(eFinance)