Gia hạn gói thầu đào tạo quản lý dự án thông tin và tầm quan trọng về bảo mật thông tin

Trường Nghiệp vụ Kho bạc đề nghị được gia hạn thời điểm đóng, mở thầu gói thầu “Đào tạo Quản lý dự án thông tin và Tầm quan trọng về bảo mật thông tin” với những thông tin như sau:

Tên gói thầu: “Đào tạo Quản lý dự án thông tin và Tầm quan trọng về bảo mật thông tin”.

Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 của  Kho bạc Nhà nước giao cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc thực hiện.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng chẵn).

Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 9h00’ ngày 18/9/2015 (trong giờ hành chính).

Thời gian đóng thầu: 9h00’ ngày 18/9/2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h30’ ngày 18/9/2015 tại phòng họp 1303, Trường Nghiệp vụ Kho bạc, tầng 13, Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Trường Nghiệp vụ Kho bạc xin chân thành cảm ơn.

(eFinance)