Gia hạn gói thầu Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mức cao hệ thống TABMIS

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước gia hạn gói thầu "Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mức cao hệ thống TABMIS".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: “Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mức cao hệ thống TABMIS”.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/6/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 03/7/2015.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý dự án (Phòng 707) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4300(88319); Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý dự án (Phòng 707), Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 03/7/2015.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09giờ 15 phút ngày 03/7/2015 (giờ Việt Nam) tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Thông tin đăng tải trên Báo đấu thầu số 111 ngày 17/6/2015.

Nay gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu đối với gói thầu “Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mức cao hệ thống TABMIS” cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 9 giờ 00 phút ngày 13/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 13/7/2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút ngày 13/7/2015.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 13/7/2015, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu được gia hạn tương ứng với thời điểm đóng thầu, theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)