Gia hạn gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

(eFinance Online) - Học viện Tài chính thông báo gia hạn Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Học viện Tài chính đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính đăng tải thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học - Học viện Tài chính tại phường Đức Thắng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30’, ngày 14 tháng 9 năm 2016 đến trước 09 giờ 30’, ngày 05 tháng10 năm 2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30’, ngày 05 tháng 10 năm 2016.

5. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00’, ngày 05 tháng 10 năm 2016.

Thông tin đã đăng tải trên Hệ thống mạng thông tin đấu thầu của Bộ Tài chính ngày 09 tháng 9 năm 2016.

Nay Học viện Tài chính thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu như sau:

- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30’, ngày 14 tháng 9 năm 2016 đến trước 09 giờ 30’, ngày 12 tháng 10năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30’, ngày 12 tháng 10 năm 2016.

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00’, ngày 12 tháng 10 năm 2016.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)