Gia hạn gói thầu Mua bảo hành mở rộng đối với các thiết bị chính

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo gia hạn gói thầu "Mua bảo hành mở rộng (2 năm) đối với các thiết bị chính".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: “Mua bảo hành mở rộng (2 năm) đối với các thiết bị chính thuộc hệ thống thanh toán của KBNN”.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 07/7/2015.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý dự án (Phòng 707) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4300(88319); Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý dự án (Phòng 707), Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 07/7/2015.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09giờ 15 phút ngày 07/7/2015 (giờ Việt Nam) tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Thông tin đăng tải trên Báo đấu thầu số 113, 114 ngày 19/6/2015.

Nay gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu đối với gói thầu “Mua bảo hành mở rộng (2 năm) đối với các thiết bị chính thuộc hệ thống thanh toán của KBNN” cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 9 giờ 00 phút ngày 15/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 15/7/2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút ngày 15/7/2015.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 15/7/2015, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu được gia hạn tương ứng với thời điểm đóng thầu, theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)