Gia hạn gói thầu mua bảo trì phần mềm hệ thống quản lý thuế tập trung

Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu Gói thầu1: "Mua bảo trì phần mềm hệ thống quản lý thuế tập trung".

- Tên Bên mời thầu: TỔNG CỤC THUẾ.

- Tên gói thầu: Gói thầu1: Mua bảo trì phần mềm hệ thống quản lý thuế tập trung.

- Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2014.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử (Website) Bộ Tài chính ngày 6/06/2014, cụ thể:

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 16/06/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm bán HSMT:

+ Từ ngày 16/06/2014 đến ngày 17/06/2014 (trong giờ hành chính): HSMT được bán tại Tầng 4, Toà nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Từ ngày 18/06/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần): HSMT được bán tại Tầng 9, Toà nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Số điện thoại: 043.7689679   Fax: 043.7689744

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 01/07/2014.

Nay gia hạn thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 08/07/2014.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu.

- Địa điểm nhận và mở hồ sơ dự thầu: Tổng cục Thuế, Tầng 9 - Tòa nhà số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)