Gia hạn gói thầu Mua sắm, lắp đặt hệ thống âm thanh

Cục Thuế Quảng Bình thông báo gia hạn gói thầu "Mua sắm, lắp đặt hệ thống âm thanh cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế Quảng Bình.

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống âm thanh cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình năm 2015.

- Tên dự án: Mua sắm bổ sung tài sản phục vụ công tác Thuế năm 2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

* Nội dung đã đăng tải:

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 30, ngày 20 tháng 7 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình. Điện thoại: 0523.821.142; Fax: 0523.822.227.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2015, tại Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

* Nay xin thông báo gia hạn:

- Thời gian tiếp tục phát hành HSYC chào hàng: đến trước 9 giờ 00, ngày 07 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 8 năm 2015, tại Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

Cục Thuế Quảng Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)