Gia hạn gói thầu mua sắm thiết bị tin học, camera quan sát

Công ty Cổ phần Tư vấn ĐTXD Nam Việt gia hạn gói thầu "Mua sắm thiết bị tin học, camera quan sát năm 2014".

Công ty Cổ phần Tư vấn ĐTXD Nam Việt đã mời chào hàng với nội dung:

Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị tin học, camera quan sát năm 2014.

Thuộc công trình: Mua sắm thiết bị tin học, camera quan sát năm 2014.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 7 giờ 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 2014 đến trước 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chánh).

Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang số 16 Nguyễn Công Trứ - Phường Vĩnh Thanh - TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 0773. 870473.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2014 tại Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang số 16 Nguyễn Công Trứ - Phường Vĩnh Thanh - TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 0773. 870473.

Nay xin gia hạn:

- Thời gian tiếp tục phát hành HSYC chào hàng: từ 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2014 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chánh).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2014 tại Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang số 16 Nguyễn Công Trứ - Phường Vĩnh Thanh - TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 0773. 870473. (Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)