Gia hạn gói thầu Nâng cấp hệ thống TABMIS

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước gia hạn gói thầu Nâng cấp hệ thống TABMIS đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước đề nghị Báo Đấu thầu, Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống TABMIS đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

2. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

3. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2016.

4. Thông tin đã đăng tải trên Báo đấu thầu số 111 (ngày 16/6/2016); Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 14/6/2016; Website Bộ Tài chính và Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước ngày 15/6/2016.

Nay Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo gia hạn với các nội dung như sau:

- Thời gian tiếp tục phát hành HSMT: Đến trước 10 giờ 00 phút ngày 11 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2016.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10 giờ 15 phút ngày 11 tháng 7 năm 2016, tại phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu được gia hạn tương ứng với thời điểm đóng thầu, theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

- Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.

(eFinance)