Gia hạn gói thầu Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý kế toán ấn chỉ

(eFinance Online) - Cục CNTT và Thống kê hải quan gia hạn gói thầu Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý kế toán ấn chỉ ngành Hải quan.

Cục CNTT và Thống kê hải quan đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý kế toán ấn chỉ ngành Hải quan.

2. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 27 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

3. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2016.

4. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 11 tháng 7 năm 2016 tại Cục CNTT và Thống kê hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 116 (ngày 23 tháng 6 năm 2016).

Nay Cục CNTT và Thống kê hải quan xin thông báo gia hạn với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý kế toán ấn chỉ ngành Hải quan.

2. Thời gian phát hành HSMT: gia hạn thời gian phát hành HSMT đến trước 9 giờ 00, ngày 01 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

3. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 01 tháng 8 năm 2016.

4. Thơì gian mở thầu: 9 giờ 30, ngày 01 tháng 8 năm 2016 tại Cục CNTT và Thống kê hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)