Gia hạn gói thầu Nâng cấp hệ thống thông tin Quản lý rủi ro phục vụ Luật Quản lý thuế

Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông báo: Gia hạn gói thầu Nâng cấp hệ thống thông tin Quản lý rủi ro phục vụ Luật Quản lý thuế.

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống thông tin Quản lý rủi ro phục vụ Luật Quản lý thuế.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 14/7/2014 đến trước 9h00 ngày 29/7/2014 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 29/7/2014.   

- Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 29/7/2014.

- Đã đăng tải trên báo Đấu thầu số 132 (ngày 03/7/2014), số 133 (ngày 04/7/2017).

Nay xin điều chỉnh thông tin phát hành hồ sơ mời thầu như sau:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 10/7/2014 đến trước 14h00 ngày 30/7/2014.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 30/7/2014.

- Thời điểm mở thầu: 14h30 ngày 30/7/2014.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)