Gia hạn gói thầu Nâng cấp, thay thế và triển khai mới mạng Lan

Cục Thuế Quảng Bình thông báo gia hạn gói thầu "Nâng cấp, thay thế và triển khai mới mạng Lan cho các Chi cục Thuế và Văn phòng Cục Thuế".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế Quảng Bình.

- Tên gói thầu: Nâng cấp, thay thế và triển khai mới mạng Lan cho các Chi cục Thuế và Văn phòng Cục Thuế.

- Tên dự án: Ứng dụng Công nghệ thông tin cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ.

* Nội dung đã đăng tải:

- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 30, ngày 03 tháng 7 năm 2015 đến trước 8 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế Quảng Bình. Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình. Điện thoại: 0523.821.142; Fax: 0523.844.281.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế Quảng Bình. Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu: 2 triệu đồng (Hai triệu đồng chẵn).

+ Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh Ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 7 năm 2015, tại Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

* Nay xin thông báo gia hạn:

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: đến trước 8 giờ 30, ngày 29 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 7 năm 2015.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 7 năm 2015, tại Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

Cục Thuế Quảng Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)