Gia hạn gói thầu Nâng cấp ứng dụng TTSPĐT

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước gia hạn gói thầu Nâng cấp ứng dụng TTSPĐT năm 2016

Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp ứng dụng TTSPĐT năm 2016.

2. Tên dự án: Nâng cấp ứng dụng TTSPĐT năm 2016.

3. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 104 ngày 07 tháng 6 năm 2016; Website Bộ Tài chính và Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước ngày 06/6/2016.

Nay Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Thời gian tiếp tục phát hành HSMT: Đến trước 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2016.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2016, tại phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu được gia hạn tương ứng với thời điểm đóng thầu, theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)