Gia hạn gói thầu sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống UPS

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước gia hạn gói thầu "Sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống UPS tại trung tâm dữ liệu - Kho bạc Nhà nước".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: Sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống UPS tại trung tâm dữ liệu - Kho bạc Nhà nước.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 29/6/2015 đến trước 9 giờ 00 ngày 09/7/2015. (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước, phòng số 707, thuộc tầng 7 trụ sở Kho bạc Nhà nước. Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4300 (88351). Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ HSMT.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng họp tầng 5, trụ sở Kho bạc Nhà nước. Số 32 Cát Linh - Quận Đống Đa - T.P Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 7 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh qua ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 09/7/2015 , tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Thông tin đã đăng tải trên Báo đấu thầu số 95 ngày 26/5/2015/2015.

Nay gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu đối với gói thầu “Sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống UPS tại trung tâm dữ liệu - Kho bạc Nhà nước” cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 14 giờ 00 phút ngày 16/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 16/7/2015.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút ngày 16/7/2015.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 16/7/2015, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu được gia hạn tương ứng với thời điểm đóng thầu, theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)