Gia hạn gói thầu thi công hệ thống chống sét lan truyền

Cục Thuế tỉnh Cà Mau thông báo gia hạn gói thầu "Thi công hệ thống chống sét lan truyền".

Ngày 26/6/2015 Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã đăng tải thông tin trên Trang điện tử và Website của Bộ Tài chính về đấu thầu với những nội dung như sau:

Tên gói thầu: Thi công hệ thống chống sét lan truyền.

- Thời gian bán HSYC: Từ 08 giờ ngày 29/6/2015 đến trước 09 giờ ngày 07/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 07/7/2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ, ngày 07/7/2015.

Nay xin gia hạn:

- Thời gian bán HSYC: Từ 08 giờ, ngày 09/7/2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 16/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 16/7/2015.

- Hạn cuối nhận HSĐX: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 16/7/2015 tại Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)