Gia hạn gói thầu thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Hải đội 3

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan thông báo gia hạn gói thầu "Thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Hải đội 3 tại TP. Vũng Tàu".

1. Tên cơ quan: Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

2. Tên chủ đầu tư: Cục Điều tra chống buôn lậu.

3. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Hải đội 3 tại TP. Vũng Tàu.

4. Giá gói thầu: 1.562.643.864 đồng VNĐ.

Đăng Thông báo mời chào hàng lần đầu trên Báo Đấu thầu ngày: 07/11/2014.

Thời gian phát hành HSYC lần đầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/11/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 19/11/2014 (Thời điểm đóng thầu: 09g00 ngày 19/11/2014, thời điểm mở thầu: 09g30 ngày 19/11/2014).

Nay Bên mời thầu xin gia hạn thời gian mời thầu như sau:

B. Gia hạn thời gian mời thầu.

- Gia hạn thời gian bán Hồ sơ yêu cầu đến trước 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính và ngày làm việc).

- Địa điểm bán Hồ sơ yêu cầu: Phòng 5 (Bộ phận Quản trị) - Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ: tầng 17 tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 043.9440833 - số máy lẻ: 9842; Fax: 043.9440633.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ nêu trên.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 25/11/2014.

- Mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 25/11/2014 theo địa chỉ nêu trên.

(eFinance)