Gia hạn gói thầu thuê kênh truyền Internet tốc độ cao tuyến 2

Cục CNTT & Thống kê Hải quan gia hạn gói thầu Thuê kênh truyền Internet tốc độ cao tuyến 2

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Tên gói thầu: “Thuê kênh truyền Internet tốc độ cao tuyến 2 cho TTDL của Tổng cục Hải quan”.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 24/4/2015 đến trước 15h30 ngày 8/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 15h30 ngày 8/5/2015.     

- Thời điểm mở thầu: 16h00 ngày 8/5/2015.

Đã đăng tải trên báo Đấu thầu số 73 (ngày 21/4/2015).

Nay xin gia hạn:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: đến trước 9h00 ngày 15/5/2015.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 15/5/2015.

- Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 15/5/2015.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)