Gia hạn gói thầu Thuê trung tâm dữ liệu ngành Thuế

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế gia hạn gói thầu Thuê trung tâm dữ liệu ngành Thuế năm 2017 - 2020.

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu: Thuê trung tâm dữ liệu ngành Thuế năm 2017 - 2020.

- Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

Đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử (Website) Bộ Tài chính ngày 28/6/2016, cụ thể:

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 30/6/2016 đến trước đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 22/7/2016 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 22/7/2016.

Nay Tổng cục Thuế  thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian phát hành HSMT đến trước 9 giờ 00 phút ngày 03/8/2016. Thời điểm đóng thầu: Đúng 9 giờ 00 phút ngày 03/8/2016.

- Lễ mở thầu sẽ được tổ chức công khai và bắt đầu vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 03/8/2016 tại Cục CNTT - Tổng cục Thuế - Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)