Gia hạn gói thầu Thuê tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công và tổng dự toán

Cục CNTT & Thống kê Hải quan gia hạn gói thầu Thuê tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công và tổng dự toán...

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Tên gói thầu: Thuê tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công và tổng dự toán đối với dự án "Nâng cấp Hệ thống thông tin tình báo, hệ thống kiểm tra sau thông quan để kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống xử lý tập trung ngành Hải quan.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 17/4/2015 đến trước 9h00 ngày 11/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 11/5/2015.     

- Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 11/5/2015.

- Đã đăng tải trên báo Đấu thầu số 68 (ngày 14/4/2015).

Nay xin gia hạn:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: đến trước 9h00 ngày 18/5/2015

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 18/5/2015.

- Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 18/5/2015.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)