Gia hạn gói thầu Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất gia hạn gói thầu "Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang".

1. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất. Địa chỉ: Căn L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077.6255132; Fax: 077.6255123; E-Mail: ctycpthongnhat@gmail.com.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

3. Loại dự án: thuộc nhóm B.

4. Tên chủ Đầu tư: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

5. Tên gói thầu đăng ký mời thầu: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Bao gồm: Nhà làm việc (xây lắp, điện, nước, chống sét, hệ thống điều hòa không khí); Nhà công vụ; nhà bảo vệ; Hàng rào; Hệ thống cấp thoát nước tổng thể; Hệ thống chiếu sáng tổng thể; Sân đường nội bộ).

6. Giá gói thầu: 15.988.598.659 đồng.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thống Nhất.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

- Tên gói thầu: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Bao gồm: Nhà làm việc (xây lắp, điện, nước, chống sét, hệ thống điều hòa không khí); Nhà công vụ; nhà bảo vệ; Hàng rào; Hệ thống cấp thoát nước tổng thể; Hệ thống chiếu sáng tổng thể; Sân đường nội bộ).

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/ 05/2015 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 08/ 06/ 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất; Địa chỉ: L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 077.6255132; Fax: 077.6255123.

- Địa chỉ nhận HSDT: Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất; Địa chỉ: L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Thời điểm đóng thầu: Từ  13  giờ 30 phút ngày 08 / 06 /2015.

- Thông tin đăng tải trên Báo số 94 ngày 25/5/2015.

Nay xin gia hạn:

- Thời gian tiếp tục bán hồ sơ mời thầu: đến trước 13 giờ 30 phút ngày 18 / 06 / 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất; Địa chỉ: L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 077.6255132; Fax: 077.6255123.

- Địa chỉ nhận HSDT: Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất; Địa chỉ: L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Thời điểm đóng thầu: Từ 13 giờ 30 phút ngày 18 / 06 / 2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút ngày 18 / 06 / 2015 Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất; Địa chỉ: Căn L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thống Nhất kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)