Gia hạn gói thầu tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan

Tổng cục Hải quan thông báo gia hạn gói thầu "Tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại cảng Tân Cảng Cát Lái".

Tổng cục Hải quan đã mời thầu gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại cảng Tân Cảng Cát Lái thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh với thời gian đóng thầu, mở thầu như sau:

1. Thời gian bán HSMT: Từ ngày 09/01/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 30/01/2015 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 30/01/2015.

3. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được mở công khai vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 30/01/2015 tại Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan (Tầng 12 Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trên báo đấu thầu số 3 ngày 06/01/2015 và trên Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan.

Nay Tổng cục Hải quan xin thông báo gia hạn như sau:

1. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Đến trước 09 giờ 00 phút ngày 09/02/2015 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 09/02/2015.

3. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được mở công khai vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 09/02/2015 tại Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan (Tầng 12 Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

4. Các thông tin khác được giữ nguyên theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu đã được đăng tải, phát hành.

(eFinance)