Gia hạn gói thầu Tư vấn giám sát thi công dự án an toàn bảo mật hệ thống

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước gia hạn gói thầu "Tư vấn giám sát thi công dự án an toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2)".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công dự án an toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2)”.

- Tên dự án: An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2).

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

-Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 29/6/2015 đến trước 9 giờ 00 ngày 22/7/2015 (Trong giờ hành chính). 

- Địa điểm bán HSMT: Phòng số 707, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, Phòng Quản lý dự án - Cục Công nghệ thông tin.                                       

- Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Điện thoại số: 04 6276 4300 (88546); Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ HSMT.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng số 707, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, Phòng Quản lý dự án - Cục Công nghệ thông tin, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.                                 

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: Không.  

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 22/7/2015, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin đã đăng tải trên Báo đấu thầu số 115 ngày 23/6/2015. 

Nay gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu đối với gói thầu “Tư vấn giám sát thi công dự án an toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2)” cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 09 giờ 00 phút ngày 29/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 29/7/2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút ngày 29/7/2015.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 29/7/2015, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)