Gia hạn gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị

Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thông báo gia hạn gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Quận 7 kết hợp kho lưu trữ khu vực phía Nam TP.HCM.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Đã đăng tải trên trang thông tin của báo đấu thầu số 207 (16/10/2014) cụ thể:

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Kho bạc Nhà nước TP.HCM - Phòng 301, tầng 3.

+ Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

+ Điện thoại: 08.3821 8134 Fax: 08.3821 8134

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Kho bạc Nhà nước TP.HCM - Phòng 301, tầng 3.

+ Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

+ Điện thoại: 08.3821 8134 Fax: 08.3821 8134.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2014 tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2014 (giờ Việt Nam) tại Phòng 301, Tầng 3, Kho bạc Nhà nước TP.HCM.

Nay Kho bạc Nhà nước TP.HCM xin thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2014 tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2014 (giờ Việt Nam) tại Phòng 301, Tầng 3, Kho bạc Nhà nước TP.HCM.

Kho bạc Nhà nước TP.HCM kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)