Gia hạn thời điểm nộp báo giá chào hàng gói thầu Sửa chữa, cải tạo hệ thống đèn chiếu phông hội trường

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính thông báo gia hạn thời điểm nộp báo giá chào hàng gói thầu Sửa chữa, cải tạo hệ thống đèn chiếu phông hội trường tầng 10.

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-KHTC ngày 03/9/2015 của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, cải tạo hệ thống đèn chiếu phông hội trường tầng 10 tại Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ Tài chính: quy định thời điểm hết hạn nộp báo giá chào hàng chậm nhất 9h00' ngày 15/9/2015.

Do không nhận đủ số lượng báo giá chào hàng theo quy định của Luật đấu thầu, Cục Kế hoạch - Tài chính thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp báo giá chào hàng đến 9h00' ngày 22/9/2015.

(eFinance)