Giám sát thi công đóng mới 02 tàu cao tốc của Tổng cục Hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Giám sát thi công đóng mới 02 tàu cao tốc của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2015 - 2017.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39440833.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 4122/QĐ-TCHQ ngày 30/11/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.  

4. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.          

5. Giá gói thầu: 3.073.277.933 đồng (Ba tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm bảy mươi bảy nghìn, chín trăm ba mươi ba đồng; đã bao gồm các loại thuế, chi phí, trượt giá (nếu có), các chi phí để hoàn thành toàn bộ công việc giám sát thi công đóng mới 02 tàu cao tốc theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt).

6. Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: kể từ ngày 02/12/2016. 

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 


TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VND)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thứclựa chọn nhà thầu

Thời gianbắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loạihợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Giám sát thi công đóng mới 02 tàu cao tốc của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2015-2017

3.073.277.933

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạnhai túi hồ sơ

Quý IV/2016

Hợp đồngtrọn gói

Theo tiến độ thực hiện của gói thầu đóng mới 02 tàu cao tốc của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2015-2017

Tổng giá

gói thầu

3.073.277.933

(eFinance)