Hoãn thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống camera giám sát hải quan tại Nhà ga T2 Nội Bài

Tổng cục Hải quan thông báo hoãn mời thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống camera giám sát hải quan tại Nhà ga T2 Nội Bài.

Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống camera giám sát hải quan tại Nhà ga T2 Nội Bài thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan thành phố Hà Nội” đã được đăng tải thông báo kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu trên Website Bộ Tài chính và Website Tổng cục Hải quan. Thông tin thông báo mời thầu đã được đăng tải như sau:

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- ĐT liên hệ: 04 39440833, số máy lẻ 9410.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống camera giám sát hải quan tại Nhà ga T2 Nội Bài thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT: Trong giờ hành chính, từ ngày 03 tháng 7 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 7 năm 2014.

- Địa điểm bán HSMT: Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan.

+ Địa chỉ: Tầng 12 Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Số điện thoại: 04 39440833, số máy lẻ 9410.

+ Fax: 04 39440618.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan (Tầng 12 Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 7 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm: Thư Bảo lãnh của ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan (Tầng 12 Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Do phải điều chỉnh theo Luật Đấu thầu mới, nay Tổng cục Hải quan trân trọng thông báo xin hoãn mời thầu gói thầu nêu trên và tới thời gian thích hợp sẽ thông báo sau.

(eFinance)