Học viện Tài chính mời thầu tăng cường cơ sở vật chất cho Thư viện

Học viện Tài chính tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Tăng cường cơ sở vật chất cho Thư viện".

- Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính.

- Tên gói thầu: Tăng cường cơ sở vật chất cho Thư viện - Học viện Tài chính.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSĐX: Từ 09 giờ ngày 08/01/2015 đến trước 09 giờ ngày 15/01/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9332397; fax: 043.9331865.

- Giá bán một bộ HSYC: 1.000.000 đồng (bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 09 giờ 00 phút ngày 15/01/2015.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 15/01/2015 tại phòng họp 206, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)