In, cung cấp ấn chỉ nghiệp vụ năm 2017 cho Tổng cục Hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan mời thầu In, cung cấp ấn chỉ nghiệp vụ năm 2017 cho Tổng cục Hải quan.
 
 
 
 
 

Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 04.39440833/04.39440618/phongqlkt.hq@gmail.com.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan đăng tải thông báo mời thầu từ ngày 19/12/2016 với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: In, cung cấp ấn chỉ nghiệp vụ năm 2017 cho Tổng cục Hải quan.

-  Nội dung chính của gói thầu: In, cung cấp các loại tờ khai, biên lai, tem cho Tổng cục Hải quan, theo yêu cầu tại Hồ sơ mời thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao toàn bộ hàng hóa.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động, Nguồn lệ phí hải quan và nguồn thu từ bán ấn chỉ thu tiền của ngành Hải quan.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30 phút, ngày 22/12/2016 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 18/01/2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 04.39440833.

- Số fax: 04 39440618.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu:

- Số tiền: 390.300.000 VNĐ (Ba trăm chín mươi triệu ba trăm nghìn đồng chẵn).

- Đồng tiền sử dụng: VNĐ.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của Ngân hàng/tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 18/01/2017.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 18/01/2017.

(eFinance)