In, cung cấp lịch, sổ tay công tác năm 2017

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu In, cung cấp lịch, sổ tay công tác năm 2017 cho Tổng cục Hải quan.

1. Tên cơ quan/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3944.0833.

- Fax: 04.3944.0618.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1779/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

4. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

5. Giá gói thầu: 1.763.740.500 đồng (Một tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn, năm trăm đồng). Giá gói thầu nêu trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí xuất bản, chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan đến vận chuyển (nếu có) và các chi phí khác để thực hiện gói thầu cho đến khi hoàn thành việc bàn giao hàng hoá tại địa điểm yêu cầu. Không bao gồm: chi phí thiết kế và hình ảnh đối với lịch treo tường; chi phí thiết kế trang bìa và hình ảnh đối với sổ tay công tác; chi phí hình ảnh đối với lịch để bàn.

6.Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: kể từ ngày 22/6/2016. 

Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

01

In, cung cấp lịch, sổ tay công tác năm 2017 cho Tổng cục Hải quan.

 

1.763.740.500

Nguồn NSNN giao cho Tổng cục Hải quan

Mua sắm trực tiếp

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

Tháng 6/2016

 

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến đến ngày 01/12/ 2016.

Tổng giá gói thầu

1.763.740.500 VNĐ

(eFinance)