In hóa đơn bán hàng, biên lai thu tiền phí lệ phí không mệnh giá

Cục thuế Thanh Hoá mời thầu "In hóa đơn bán hàng, biên lai thu tiền phí lệ phí không mệnh giá".

- Tên bên mời thầu: Cục thuế Thanh Hoá.

- Tên gói thầu: In hóa đơn bán hàng, biên lai thu tiền phí lệ phí không mệnh giá.

- Tên dự án: In ấn chỉ thuế.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ, ngày 21  tháng 5 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 02 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế Thanh Hoá, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá. Điện thoại 0376.661.061, fax: 0376.661.072.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng họp tầng 3 nhà VP Cục thuế, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 02 tháng 6 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng tiền Việt Nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 02 tháng 6 năm 2015, tại Phòng họp tầng 3 nhà VP Cục thuế, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá.

Cục thuế Thanh Hoá kính mời các đại diện của nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)