KBNN Bình Phước mời thầu mua sắm tài sản trang bị cho văn phòng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bình Phước tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm tài sản trang bị cho văn phòng".

- Tên Bên mời thầu: KBNN Bình Phước.

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản trang bị cho văn phòng và các KBNN huyện, thị xã trực thuộc KBNN Bình Phước.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản trang bị cho văn phòng và các KBNN huyện, thị xã trực thuộc KBNN Bình Phước.

- Nguồn vốn: Quỹ Phát triển hoạt động ngành tại đơn vị năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 8 giờ 00 ngày 10/7/2014 đến trước 14 giờ 00 ngày 16/7/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Bình Phước (Số 686, Quốc lộ 14, KP Phú Cường, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Số điện thoại: 0932789786).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 14 giờ 00 ngày 16/7/2014 tại Phòng Hành chính - Quản trị KBNN Bình Phước (Số 488 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

(eFinance)