Kế hoạch 3 gói thầu mua xuồng cao tốc

(eFinance Online) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kế hoạch 3 gói thầu mua xuồng cao tốc...

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Địa chỉ: số 291, ngõ 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 0437625634 - Fax: 08046969.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 647/QĐ-TCDT ngày 01/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 30 bộ xuồng cao tốc loại DT2 và 20 bộ xuồng cao tốc loại DT3 nhập kho dự trữ quốc gia.

3. Chủ đầu tư: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu đăng tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu kể từ 05/8/2016. Thông tin cụ thể như sau:

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

Gói thầu số 01: Mua 30 bộ xuồng cao tốc loại DT2 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cửu Long.

13.325.580.000

 

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 8/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 270 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành). Thời gian thực hiện hợp đồng đã bao gồm thời gian thiết kế, phê duyệt thiết kế, sản xuất, đăng kiểm, vận chuyển và giao nhận.

2

Gói thầu số 02: Mua 10 bộ xuồng cao tốc loại DT3 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thanh Hóa.

22.210.540.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 8/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 270 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành). Thời gian thực hiện hợp đồng đã bao gồm thời gian thiết kế, phê duyệt thiết kế, sản xuất, đăng kiểm, vận chuyển và giao nhận.

3

Gói thầu số 03: Mua 10 bộ xuồng cao tốc loại DT3 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, thành phố Hồ Chí Minh.

22.210.540.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 8/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 270 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành). Thời gian thực hiện hợp đồng đã bao gồm thời gian thiết kế, phê duyệt thiết kế, sản xuất, đăng kiểm, vận chuyển và giao nhận.

(eFinance)