Kết quả gói thầu Bản quyền phần mềm quản trị

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kết quả gói thầu Bản quyền phần mềm quản trị, giám sát hệ thống, quản lý yêu cầu hỗ trợ và cổng kết nối ra bên ngoài.
 
 
 
 
 

  - Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

  - Địa chỉ: Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax/E-mail: 043.768 9679.

  - Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

Stt

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016

Bản quyền phần mềm quản trị, giám sát hệ thống, quản lý yêu cầu hỗ trợ và cổng kết nối ra bên ngoài

 

20161013491-00

20160404676 - 0020160404676 - 0020160309769 - 00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

8.668.114.000 VNĐ

8.660.600.000 VNĐ

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC

Trọn gói

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Số 2450/ QĐ-TCT ngày 9/12/2016 của Tổng cục Thuế

(eFinance)