Kết quả gói thầu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả gói thầu Cung cấp vật tư, phụ kiện và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học cho Văn phòng Cục và các Chi cục Thuế.
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ: Số 179 Đường Xuân Diệu, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.   

- Điện thoại: 0393.857.028 - Fax: 0393.851.803.

2. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, phụ kiện và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học cho Văn phòng Cục và các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

01

Cung cấp vật tư, phụ kiện và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học cho Văn phòng Cục và các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

1. Giá gói thầu (Tại Quyết định số 1469/QĐ-CT ngày 24/06/2016 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh): 486.150.000 đồng

(Bốn trăm tám mươi sáu triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

- Giá trúng thầu:

485.220.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

- Giá trúng thầu trên đã bao gồm Thuế VAT, Chi phí lắp đặt, vận chuyển đến tại nơi sử dụng, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Công ty cổ phần công nghệ in Trí Tuệ

- Địa chỉ: Số 61 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số: 2284 /QĐ-CT ngày 06 /10/2016 của Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trọn gói

60 ngày (kể cả ngày nghỉ lễ thứ 7, chủ nhật)

(eFinance)