Kết quả gói thầu Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào

(eFinance Online) - Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung (Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính) thông báo kết quả gói thầu Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào...

- Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung (Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính).

- Địa chỉ: Số 28, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Điện thoại/Fax: 04.22202828. Fax: 04. 627 82619.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào tại Chăm Pa Sắc –CHDCND Lào

Gói thầu số 9B - Thi công xây dựng các hạng mục phụ trợ khác (Nhà trạm biến áp; Nhà trạm bơm nước sinh hoạt, PCCC; Bể ngầm chứa nước sinh hoạt; Bể ngầm chứa nước PCCC; Sân đường nội bộ, vỉa hè, bó vỉa, bồn hoa...)

Báo Đấu thầu số 67 ngày 12/4/2016

Đấu thầu rộng rãi trong nước

12.795.986.000 đồng

12.447.000.000 đồng

Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68

Hợp đồng trọn gói

122 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 87/QĐ-KHTC ngày 15/6/ 2016 của Cục trưởng Cục KH -TC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9B

(eFinance)