Kết quả gói thầu Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Khánh Sơn

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thông báo kết quả gói thầu Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Khánh Sơn.

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

- Địa chỉ: 26 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3525005 - 058.3526842; Fax: 0583.523.910.

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa kính đề nghị Cục Tin học và Thống kê - Bộ Tài chính đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản năm 2016

Sửa xe ô tô 79M00007

Chỉ định thầu

76.000.000

75.900.000

Cty TNHH MTV Saigon Auto

 

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

604/QĐ -KBKH ngày 09/6/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

2

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Khánh Sơn

Thiết kế, dự toán công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Khánh Sơn

Chỉ định thầu

26.130.000

26.130.000

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng & Thương mại AMEC

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

463/QĐ-KBKH ngày 11/5/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

3

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Khánh Sơn

Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Khánh Sơn

Chỉ định thầu

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH Anh Vinh

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

517/QĐ-KBKH ngày 25/5/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

4

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Khánh Sơn

Giám sát thi công công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Khánh Sơn

Chỉ định thầu

21.527.000

21.527.000

Công ty TNHH Xây dựng Kiên Mỹ

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

601/QĐ-KBKH ngày 09/6/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

5

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Khánh Sơn

Thi công công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN Khánh Sơn

Chỉ định thầu

847.812.000

847.812.000

Công ty TNHH Xây dựng Song Tấn

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

600/QĐ-KBKH ngày 09/6/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

(eFinance)