Kết quả gói thầu Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tài liệu

(eFinance Online) - Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang thông báo kết quả gói thầu Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tài liệu cho Chi cục Thuế huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai năm 2016.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang.

- Địa chỉ: C32, KP1, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0613.952.728.

2. Tên gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tài liệu cho Chi cục Thuế huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng nai năm 2016.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tài liệu cho Chi cục Thuế huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng nai năm 2016

Chào hàng cạnh tranh thông thường

586.800.000

đồng

585.249.000

đồng

Công ty CP Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ

Số 76A/QĐ-CT ngày 16/05/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kết quả chào hàng gói thầu chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tài liệu cho Chi cục Thuế huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng nai năm 2016

Trọn gói

40 ngày

(eFinance)