Kết quả gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục Tin học và Thống kê tài chính

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục Tin học và Thống kê tài chính năm 2016.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục Tin học và Thống kê tài chính năm 2016.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

3. Giá gói thầu: 509.410.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 382.250.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - số hóa tài liệu HT.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 197/QĐ-THTK ngày 12/8/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

(eFinance)