Kết quả gói thầu cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bảo quản

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả gói thầu Lựa chọn đơn vị cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bảo quản.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588.

- Fax: 0313.747179; Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bảo quản.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bảo quản

Chỉ định thầu rút gọn

74.170.000

74.170.000

Cửa hàng Bà Nguyễn Hồng Nhung. Địa chỉ: số 6/33 Hoàng Thiết Tâm, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng

Quyết định số 301/QĐ-CDTĐB ngày 15/8/2016 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 25/8/2016

(eFinance)