Kết quả gói thầu Cung cấp điều hòa nhiệt độ năm 2016

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả gói thầu Cung cấp điều hòa nhiệt độ năm 2016.

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại/fax/email: 0393.855466 /0393.588.467/ ttdauthauhqht@gmail.com.

Đề nghị Cổng thông tin điện tử đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm điều hòa nhiệt độ năm 2016.

2. Tên gói thầu: Cung cấp điều hòa nhiệt độ năm 2016.

3. Số thông báo mời thầu: 20160607180.

4. Giá gói thầu: 308.000.000 VNĐ.

5. Giá trúng thầu: 306.200.000 VNĐ.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần CNTT Lam Hồng.

7. Loại hợp đồng: trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

9. Quyết định phê duyệt: số 418/QĐ-HQHT ngày 28/6/2016.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Điều hòa nhiệt độ 1 chiều 12000 BTU

12000 BTU

Điều hòa inverter Mitsubishi GH13VA

Thái Lan

15.000.000

2

Điều hòa nhiệt độ 2 chiều 12000 BTU

12000 BTU

Điều hòa inverter Mitsubishi HL35VA

Thái Lan

16.800.000

3

Điều hòa tủ đứng 2 chiều 28000 BTU

28000 BTU

Điều hòa Daikin FVQN71AXV1/RQ71CGXV1

Malaysia

44.500.000

(eFinance)